Česká a slovenská asociace
v Západní Austrálii

Komunita    Kultura    Jazyk    Rodina

Český a slovenský krajanský klub je malý československý ostrůvek v Západní Austrálii.

Napříč témeř sedmdesátiletou historií klubu se v domovině měnily režimy a rozdělovaly republiky,
avšak podstata našeho krajanského sdružení je stále stejná.

Rádi se setkáváme, rádi mluvíme česky a slovensky, líbí se nám naše kultura a tradice,
které si chceme uchovat pro sebe i naše děti navzdory zeměpisným délkám a šířkám.

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii vydává měsíčník Klokan a poskytuje informace pro krajany. Zajišťuje také projekty výuky češtiny pro děti i dospělé a Filmový Festival v Perthu.
Asociace během celého roku pořádá řadu kulturních akcí pro děti i dospělé.

Jste-li Češi, Slováci, přátelé či sympatizanti československé kultury,
rádi Vás uvidíme na některé z akcí našeho klubu.

Ples k zahájení Filmového festivalu 2021

30. 10. 2021 od 18:00

Polish Club Sikorski – 7 Bellevue Rd, Bellevue

K tanci hraje živá hudba.

V ceně vstupného je místenka ke stolu, přípitek,
tříchodová večeře a kulturní vystoupení.

Prodej vstupenek na http://stks.be/ball-csff

Další informace na FB

 

czech and slovak ball invitation poster

Časopis Klokan

Krajanský časopis Klokan vzniknul v roce 1995 a jeho příznačné jméno mu dal tehdejší klubový pokladník pan Josef Netolický.

Klokan vychází jednou měsíčně a informuje o pořádaných akcích, přináší zprávy z domova či důležité informace z konzulárních úřadů, publikuje také zajímavé články, zábavu a inzeráty. Od začátku roku 2011 má Klokan také svou plnobarevnou elektronickou verzi a jako “eKlokan” se pomocí e-mailu a www stránek dostává na oči mnohem více čtenářům. Od června 2012 se Klokan rozrůstá o samostatnou 4-stránkovou přílohu pro děti – Klokánek. Klokánek je publikován střídavě česky a slovensky.

magazine Klokan April 2021 cover page

Česká škola Perth

Výuka se zaměřuje na rozvoj jazyka a dobrých komunikačních schopností, přípravu a výuku čtení a psaní. Seznamuje s českou kulturou, tvorbou i tradicemi.

Česká škola Perth byla založená z podnětů rodičů dobře rozjeté české “playgroup”. Hlavní iniciátorka, Tereza Rada, která sama jako dítě studovala český jazyk v Melbourne,
chtěla pokročit z hravé playgroup do formálnější a intenzívnější výuky českého jazyka. Našla prostory i paní učitelku Gábinu Baladovou a 17. října 2009 škola zahájila svou výuku v Loftus Community Centre v Leederville. Ve třídě bylo 12 dětí od necelých tří do pěti let věku.

Prostřednictvím Mezinárodní organizace pro uprchlíky a programu australské vlády proudili do Austrálie uprchlíci před komunistickým režimem v Československu od roku 1949. 

 Do přístavu Fremantle však početnější skupiny exulantů připlouvaly teprve v průběhu roku 1950. 

Jednout s největších akcích České a slovenké asociace v Západní Austrálii je Filmový Festival. Festival probíhá v Perthu již pátým rokem. 

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii. 

Členství v České a slovenské asociaci vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky.