Česká škola Perth

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Kde

Wembley Downs Primary School

39 Bournemouth Cres., Wembley Downs, WA 6019

Kdy

každou školní sobotu

od 9:30 do 12:00

Kontakt

Jitka Smith

Email: [email protected]

Facebook

@ CzechSchoolPerth

Česká škola Perth

pro děti od 3 let

Výuka se zaměřuje na rozvoj jazyka a dobrých komunikačních schopností, přípravu a výuku čtení a psaní. Seznamuje s českou kulturou, tvorbou i tradicemi.

Česká škola Perth byla založená z podnětů rodičů dobře rozjeté české “playgroup”. Hlavní iniciátorka, Tereza Rada, která sama jako dítě studovala český jazyk v Melbourne,
chtěla pokročit z hravé playgroup do formálnější a intenzívnější výuky českého jazyka. Našla prostory i paní učitelku Gábinu Baladovou a 17. října 2009 škola zahájila svou
výuku v Loftus Community Centre v Leederville. Ve třídě bylo 12 dětí od necelých tří do pěti let věku.

 

 

Od té doby se mnohé změnilo. Škola se rozrostla, žáci povyrostli a my, co školu vedeme, se mnohému naučili. Nezměnil se však hlavní důvod existence školy, a to v dětech
vypěstovat lásku a porozumnění k českému jazyku ve všech jeho formách.

Hlavním cílem výchovně-vzdělávacího procesu je tedy především rozvoj jazyka a vybudování dobrých komunikačních schopností. Interakční metodou se dětem představuje
česká kultura, tvorba, tradice i každodenní život. Nechybí seznámování s přírodou i vlastivědou. V hodinách se mluví výhradně česky – v principu vyučujeme mateřský jazyk,
a lekce jsou připravované v duchu Komenského – Škola hrou.

Školní Fotogalerie

[sgmb id=1]

Close Menu