Češi a Slováci v Západní Austrálii 1953 – 2013

Historie v datech

1949                       Austrálie přijímá poválečné uprchlíky, první exulanti z Československa připlouvají na lodích do Albany či Fremantle, odtud jsou posílání do tábora v Northemu, podmínky jsou velmi nuzné a vzniká potřeba krajanů komunikovat a vzájemně si pomáhat;

1953 (20. 6.)       Ustavení prvního krajanského spolku v Záp. Austrálii – Sdružení Lidí dobré vůle v čele s Josefem Kučíkem;

(more…)

Continue Reading

Západní Austrálie slaví 60. výročí od vzniku prvního československého krajanského spolku v Perthu

V roce 1953, nedlouho po svém příjezdu do Západní Austrálie, exulant a velký patriot Josef Kučík zakládá spolek pro československé krajany nazvaný „Sdružení lidí dobré vůle v Západní Austrálii“.

20. 6. 1953 se koná jeho první schůze. Kučík chce udržet kontakt a kulturu mezi krajany a věří v uchování českého jazyka jako klíčového spojení pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí.

Od té doby se mnohé změnilo. Na postech prezidentů sdružení se vyměnilo mnoho jmen, s dobou se měnil i smysl existence klubu, stejně tak, jako jeho členská základna a vůbec jeho postavení v rámci české a slovenské komunity. Vyvíjel se i název klubu; v roce 1969 se klub přejmenoval na „Čechoslovenské sdružení v Západní Austrálii“, v roce 1973 se stal „Incorporated“ a v návaznosti na rozdělení republiky (1993) se přejmenoval na „Českou a slovenskou asociaci v Západní Austrálii“.

(more…)

Continue Reading
Close Menu