Fotografická soutěž

Fotografická soutěž

Je tomu přesně deset let, co Lochman Transparencies – tedy manželé Marie a Jiří Lochmanovi – vyhlásili soutěž pro amatérské fotografy z naší komunity. Soutěž se tenkrát setkala s velkým ohlasem, přihlásilo se do ní několik desítek soutěžících a Maruška s Jirkou měli nesnadný úkol vybrat ty nejlepší fotografie. Vítězové byli pak oznámeni v červenci téhož roku na společenském večeru s fotografickou tématikou.
Letos, 10 let poté, zveme všechny milovníky digitálního snímání okamžiku do další fotografické soutěže. Podobně jako v roce 2010 je i teď soutěž rozdělená do dvou věkových kategorií se stejnými tématy. Soutěže se může zúčastnit každý z naší komunity, kdo rád fotí.

Přihláška ke stažení ZDE

Kategorie:

1/ Děti a mládež – osoby do 17 let včetně
2/ Dospělí – osoby od 18 let včetně
Témata:
A/ Příroda Austrálie – fotografie fauny, flóry nebo krajiny bez zásahu člověka (tj. bez cest, aut, elektrického vedení, mříží zoologické zahrady apod.)
B/ 21. století – fotografie lidí, měst, lidské činnosti, staveb, zábavy, kladné nebo negativní vlivy pokroku lidstva na náš život.

Pravidla:

Každý účastník může poslat 1 – 5 fotografií na každé téma;
Každá fotografie musí mít svůj název v angličtině, češtině nebo slovenštině;
Fotografie musí být v digitální formě ve formátu jpeg, ne menší než A4 150dpi a v co nejlepší kvalitě (v této velikosti je fotka kolem 2MB);
Fotografie musí být pořízené v Austrálii; a
Fotografie nesmí být starší než tři roky.

Uzávěrka:

1.7. 2020 – fotografie doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny
Fotografie zasílejte:
Emailem na adresu [email protected] nebo přes Dropbox na adresu [email protected] (v případě fotografií s velkým rozlišením).

Email označte názvem FOTO SOUTĚŽ

K zaslaným fotografiím přiložte vyplněný formulář, který je ke stažení ZDE

Můžete také použít fotokopii formuláře z Klokana.

Oznámení výsledků soutěže:

Vítězové jednotlivých kategorií a témat budou vyhlášeni na společenské akci v červenci (pokud nám to virus umožní), kde jim budou předány ceny. Vítězné fotografie a jména vítězů budou také zveřejněna v srpnovém čísle Klokana, na našem Facebooku a na našich webových stránkách.

Close Menu