Česká a slovenská knihovna

Česko-slovenská asociace pronajímá místnost v budově Rise v Maylands spolu s ruským klubem. Máme vyhrazené úterky, kdy zde probíhá výuka češtiny pro dospělé, a čtvrtky, kdy se zde konají výborové schůzky, přednášky, promítání filmů a je otevřena knihovna pro veřejnost.

Pro zájemce o českou a slovenskou literaturu, hudbu a film jsou zde k dispozici knihy, časopisy, videa (VHS), DVD a CD. Zapůjčení je možné po domluvě s Vlastou Thomas.


Adresa knihovny:

The Rise, 1. patro
Community Office č. 8
28 Eighth Avenue
Maylands

Knihovna se nachází
pět minut pěšky
od stanice Maylands.  

Kontakt
na Vlastu Thomas: 
0408 920 867

Česko-slovenská asociácia prenajíma miestnosť v budove Rise v Maylands spolu s ruským klubom. Máme vyhradené utorky, kedy tu prebieha výučba češtiny pre dospelých, a štvrtky, kedy sa tu konajú výborové schôdzky, prednášky, premietanie filmov a je otvorená knižnica pre verejnosť.

Pre záujemcov o českú a slovenskú literatúru, hudbu a film sú tu k dispozícii knihy, časopisy, videá (VHS), DVD a CD. Zapožičanie je možné po dohovore s Vlastou Thomas .

Odkaz na mapu je ZDE.

Seznam knih naleznete ZDE

Close Menu