Možnost studia češtiny pro cizince v České republice

Na pětadvacetiletou tradici Letní školy slovanských studií navázal svým založením v roce 1993 Kabinet češtiny pro cizince Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

Rozšiřujícímu se zájmu o bohemistiku však již neodpovídaly pouze měsíční kurzy, a tak byla výuka češtiny rozšířena o nové formy studia:
• Kurzy češtiny pro cizince (krátkodobé a dlouhodobé)
• Letní škola slovanských (bohemistických) studií (4-týdenní intenzivní kurz českého jazyka)
• Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince (3-leté)
• “Česká studia”
• Didakticko-praktický kurz
• Intenzivní kurz češtiny pro cizince (2-týdenní, únor 2017)

Více informací o bohaté nabídce kurzů čestiny FF MU pro cizince najdete na internetových stránkách: https://www.phil.muni.cz/kabcest/

Close Menu