Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

O NÁS

Český a slovenský krajanský klub
je malý československý ostrůvek v Západní Austrálii.

Napříč témeř sedmdesátiletou historií klubu se v domovině měnily režimy a rozdělovaly republiky, avšak podstata našeho krajanského sdružení je stále stejná.

Rádi se setkáváme, rádi mluvíme česky a slovensky, líbí se nám naše kultura a tradice, které si chceme uchovat pro sebe i naše děti navzdory zeměpisným délkám a šířkám.

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii vydává měsíčník Klokan a poskytuje informace pro krajany. Zaštiťujeme také projekty výuky češtiny pro děti i dospělé a Filmový Festival v Perthu. Asociace během celého roku pořádá řadu kulturních akcí pro děti i dospělé.

Jste-li Češi, Slováci, přátelé či sympatizanti československé kultury,
rádi Vás uvidíme na některé z akcí našeho klubu.

Český a slovenský krajanský klub
je malý československý ostrovček v Západnej Austrálii.

Naprieč skoro 70-ročnou históriou klubu sa v domovine menili režimy a rozdeľovali republiky, avšak podstata nášho krajanského združenia je stále rovnaká.

Radi sa stretávame, radi hovoríme česky a slovensky, páči sa nám naša kultúra a tradície, ktoré si chceme uchovať pre seba i pre naše deti napriek zemepisným dĺžkam a šírkam.

Česká a slovenská asociácia v Západnej Austrálii vydáva mesačník Klokan a poskytuje informácie pre krajanov. Zastrešujeme tiež projekty výučby češtiny pre deti i dospelých a Filmový Festival v Perthe. Asociácia ročne organizuje množstvo kultúrnych podujatí pre deti i dospelých.

Ak ste Česi, Slováci, priatelia či sympatizanti českej a slovenskej kultúry, radi Vás uvidíme na niektorej z akcií nášho klubu.

[sgmb id=1]

Close Menu