Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

Český a slovenský krajanský klub je malý československý ostrůvek v Západní Austrálii. Napříč šedesátiletou historií klubu se v domovině měnily režimy a rozdělovaly republiky, avšak podstata našeho krajanského sdružení je stále stejná.

Rádi se setkáváme, rádi mluvíme česky a slovensky, líbí se nám naše kultura a tradice, které si chceme uchovat pro sebe i naše děti navzdory zeměpisným délkám a šířkám.

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii vydává měsíčník Klokan a poskytuje informace pro krajany. Zaštiťujeme také projekty výuky češtiny pro děti i dospělé a Filmový Festival v Perthu. Asociace během celého roku pořádá řadu kulturních akcí pro děti i dospělé.

Jste-li Češi, Slováci, přátelé či sympatizanti československé kultury, rádi Vás potkáme na některé z akcí klubu.

 

Czech and Slovak Association in WA is a local community club with 65 years of existence. The Association provides opportunity to enjoy and participate in cultural, educational, sport and other social activities to all Czech and Slovak nationals, their families any other persons who want to participate in the activities.

We offer Czech language classes for adults and children. The classes for adults are for students of all levels and diverse backgrounds.

Czech School Perth provides Czech language tuition for children from 3 years of age; most children come from bilingual families. Regular Saturday classes are enriched by workshops, cultural events and camps.

Our club produces community magazine called Klokan (Kangaroo), published monthly since 1995 with an insert for children called “Klokanek” (Joye) and runs library for adults and children.

In the past decade the club attracted many new, often bilingual, families and young people who are keen to keep the language and culture and also promote it to the wide community. We already cooperate with many other communities and participate in each other’s events and are keen to share our culture with Perth diverse community.

You don’t need to be Czech or Slovak to join us. Everyone from all backgrounds and walks of life is welcome at our club. The variety and number of activities we host each year is sure to pleasantly surprise you.

Do not hesitate to get in touch and we encourage you to browse our website for more information.
We look forward to seeing you at one of our many events soon.

The Commitee of Czech and Slovak Associaton in WA

[sgmb id=1]

Close Menu