Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky.

Členské příspěvky na kalendářní rok:

Rodina $40
Jednotlivec $30
Student $20
Penzisté-pár Studenti-pár $25
Penzista-jednotlivec $20
Předplatné Klokana bez členství $22

Splatnost příspěvků je ke dni 31. 3. daného roku. 

Příspěvky lze zaplatit na jakékoliv akci, šekem, poštovní poukázkou money order nebo bankovním příkazem na účet:

ANZ bank

Account Name: Czech and Slovak Association

BSB 016 286, Acc: 438009261

Více podrobností:

Abychom byli schopni Vaši platbu bankovním převodem identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno! Pokud peníze vkládáte na účet přímo v bance a není možno uvést identifikaci platby – zašlete nám o své platbě informaci  (datum platby) zvlášť nebo zatelefonujte pokladníkovi či sekretářce, jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Děkujeme.

Šeky či money order zasílejte, prosíme, na adresu klubu.

Výhody členství:

– zdarma poštou zasílaný měsíčník Klokan

– snížené nebo zdarma vstupné na akce

Po uhrazení ročních členských příspěvků obdržíte členskou kartu.

Příspěvky a předplatné Klokana se platí vždy na kalendářní rok začínající měsícem leden/január a končící měsícem prosinec/december. Pokud do klubu vstoupíte v průběhu roku, členské příspěvky se započítají na daný kalendářní rok. Pokud jste již existujícím členem a příspěvky zaplatíte se zpožděním, příspěvky budou také započítány na daný kalendářní rok.

Close Menu