Historie klubu v datech

1949
 • Austrálie přijímá poválečné uprchlíky, první exulanti z Československa připlouvají na lodích do Albany či Fremantle, odtud jsou posílání do tábora v Northemu, podmínky jsou velmi nuzné a vzniká potřeba krajanů komunikovat a pomáhat si;
 1953 
 • 20. června – Ustavení prvního krajanského spolku v Západní Austrálii – Sdružení lidí dobré vůle v čele s Josefem Kučíkem;
1953 – 1954
 • Sdružení provozuje první českou školu v Perthu, pro snižující se počet žáků však výuka skončila;
50. – 60. léta
 • Sdružení organizuje kulturní, sociální a politické aktivity a pomáhá nově příchozím Čechům a Slovákům se integrovat do australské společnosti;
 • Sdružení zasílá také finanční a materiální pomoc uprchlíkům do sběrných táborů v Německu;
 • Od konce 50. let se sdružení potýká s úbytkem členů. Mnozí Češi a Slováci se totiž přestěhovali na Východ, do Melbourne, kde byly podmínky rozvinutější;
1968
 • Po srpnové okupaci Československa do Austrálie zamířila nová vlna uprchlíků, kteří otevřeli další kapitolu československého sdružení v Západní Austrálii;
1969
 • Zaniká Sdružení lidí dobré vůle a 15. 9. 1969 vzniká již oficiální krajanský spolek  s názvem Československé sdružení v Západní Austrálii. Předsedou je zvolen Ing. Karel Kosina;
1973
 • 16. května – Sdružení získává právní formu “Incorporated”;
70. – 80. léta
 • Klub se orientuje na organizování společenských a kulturních akcí pro krajany a věnuje se pomoci nově příchozím emigrantům, za které musí poskytovat australské vládě záruky – sdružení jim musí najít ubytování, práci a pomoci jim se sociálně začlenit do místní společnosti;
1983
 • Petr Hrubý iniciuje založení perthské pobočky Společnosti pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences;
 • 10. července – Sdružení hostí pěvecký recitál Míly Šimkové ;
 • Srpen – Koná se velká kulturní akce u příležitosti 15. výročí okupace Československa, na které se promítá autentický film z prvních dnů okupace. Manželé Lochmanovi pořádají tzv. Patočkovu Univerzitu – přednášky v soukromí;
1984
 • 7. března – První československé rádiové vysílání na stanici 6NR – relace se konala každý týden, střídalo se vysílání v jazyce českém (Viktor Souček a Jiří Lochman) a slovenském (Luba Voyt). Rádio vysílalo zhruba tři roky;
 • 23. dubna – Asociace hostí vystoupení známého českého satirika Járy Kohouta;
 • 18. listopadu – Koná se první české divadelní představení – série krátkých jednoaktovek v režii s Josefem Kučíkem. České divadlo se pak v Perthu hrálo až do r. 1988, kdy J. Kučík onemocněl;
1985
 • Asociace hostí koncert Karla Kryla, organizuje velkou výstavu umělecké tvořivosti Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii a také úspěšný kulturní pořad “Setkání Čechoslováků všech generací”;
 • 17. listopadu – Sdružení pořádá autobusový zájezd do New Norcia;
1986
 • V únoru se opět otevřela sobotní česká škola pro děti ve věku 6 – 14 let;
1987
1993
 • Zásady fungování sdružení jsou upraveny v nové ústavě (Constitution);
1995
 • Asociace začíná vydávat časopis Klokan;
 • V návaznosti na rozdělení Československa se sdružení přejmenovává na  Českou a slovenskou asociaci v Západní Austrálii;
1996
 • Do provozu je uvedena nová knihovna s 600 knižními tituly a v Perthu se koná již druhý koncert Pražského pěveckého komorního sboru;
1997
 • ČR byla postižena velkou povodní – Asociace v září zorganizoval mimořádnou sbírku a výtěžek z ní ($2,020) byl odeslán na povodňové konto;
 • V listopadu se konal úspěšný koncert skupiny Fešáci;
2000
 • Otec František Pěnčík dvakrát navštěvuje Perth a slouží
  Mši svatou;
2002
 • V České republice dochází k další katastrofální povodni a krajané v Perthu uspořádali sbírku na pomoc postižené republice;
2004
 • V únoru pan farář Šimek ze Sydney navštěvuje Perth;
2005
 • Začíná vysílat rádio Czech & Friends. Jeho moderátorem je dodnes Ludvík Jedla;
2006
 • Na Edith Cowan University je instalována výstava “Český a slovenský exil 20. století v Austrálii”;
2008
 • Asociace Čechů a Slováků v Západní Austrálii z finančních důvodů končí pronájem místnosti v Australian Asian House, rozprodává své zařízení a rozdává knihy z klubové knihovny.
 • Duben – V Perthu se koná Mezinárodní loutkářský festival UNIMA 2008, kde čeští loutkáři vystupovali ve hře Romeo a Julie;
 • Říjen – Díky iniciativě Dr. Terezy Rada se dává dohromady malá skupinka maminek s malými dětmi – vzniká česká playgroup;
2009
 • Asociace se více otevírá mladší generaci, začíná komunikovat pomocí internetu (web, Facebook) a díky tomu se klubových akcí účastní stále více lidí mladších a středních ročníků.
 • 30. května – Asociace pořádá první oslavu Dne dětí;
 • 17. října – Vzniká Česká škola Perth pro děti a začínají také skupinové kurzy českého jazyka pro dospělé;
2010
 • 28. února – Asociace pořádá plavbu parníkem po řece Swan;
 • Duben – červenec – Lochman Transparencies organizují fotografickou soutěž pro amatéry – členy našeho sdružení;
 • Květen – Klokan vychází v nové grafické úpravě a poprvé v barevné obálce;
 • Listopad – Perth, který jinak trpí absencí návštěv umělců z ČR a SR najednou v jednom měsíci hostí vystoupení slovenského tanečního souboru Lúčnica a také koncert českého klavíristy Jiřího Pazoura s výtvarnicí Olgou Volfovou;
2011
 • 2. dubna – Připomínáme si tradice slovanského Masopustu / Fašánky na masopustní zábavě;
 • 30. dubna – Táborák se koná v predvečer Prvního máje a účastníci poprvé pálí čarodějnice;
 • 28.-30. října – Asociace poprvé organizuje víkendové kempování v Nanga Mill, které se následně stává každoroční tradicí;
2012
 • 7. ledna – Za obrovské podpory krajanů v Perthu vyhrává tenisová dvojice Petra Kvitová -Tomáš Berdych z České republiky prestižní Hopmanův Pohár;
 • Květen-červen – Na výzvu Russian Social Club dochází ke spolupráci ve formě sdílení společné místnosti v budově The Rise v Maylands. Asociace Čechů a Slovaků znovu obnovuje knihovnu, jejíž slavnostní otevření se koná 27. 6. 2012;
 • 23. června – Účastníci slavnosti Svatojánské noci si připomenou staroslovanskou tradici, hledají svatojánský poklad a skáčí přes oheň;
2013
 • 24. února – Fanoušci legendární rockové skupiny Olympic si užívají první koncert kapely v Perthu;
 • 2. června – Děti slaví svůj svátek na karnevale pohádkových postav z Čech a Slovenska;
 • 20. července – Výstavou “Češi a Slováci v Západní Austrálii 1953 – 2013” si asociace připomene 60. výročí od vzniku prvního krajanského sdružení v Západní Austrálii;
 • 5. října – Slovenská hvězda populární hudby Peter Nagy září v Perthu;
2014
 • Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR vysílá do Austrálie českou učitelku v rámci podpory a propagace českého jazyka, literatury a kultury. Projekt je plánován na 4 roky, učitelé města střídají;
 • Březen – do Perthu zavítal a se svými českými a slovenskými fanoušky se setkal Jaroslav Dušek;
 • 2. března – Klub fanoušků pražského fotbalového klubu Bohemians odstartoval v Perthu své turné po Austrálii. Než se vydali po stopách bývalých hráčů klokanů, setkali se s členy sdružení a odehráli svůj první fotbalový zápas na NIB stadionu;
 • 27. března – vystoupení Ondřeje Smeykala, jednoho z nejvýraznějších hráčů na didgeridoo;
 • 17. října – Česká škola Perth slaví 5. výročí od založení a pasuje první české čtenáře;
2015
 • Leden – Koná se první příměstský letní tábor České školy;
 • 28. března – Delegace českého senátu navštěvuje Perth a setkáva se s českou a slovenskou komunitou;
 • 8. dubna – V Perthu začíná česko-slovensko-polská výprava dvou trabantů, polského Fiatu a dvou motocyklů Jawa napříč Austrálií, přes Východní Tichomoří, Indonésii, Malajsii do jihovýchodní Asie;
 • 26. září – Asociace organizuje loutkový workshop českých loutkářů z divadla Boďi Jaroměř;
 • 31. října – Populární česká kapela Chinaski vystupuje na koncertu pro asociacii;
 • 19.-22. listopadu – Začíná historie Českého a slovenského filmového festivalu v Perthu;
2016
 • 13. února – Lucie Dobrovodská a skupina Paka koncertuje pro asociaci;
 • 28. března – Asociace zasílá video pozdrav k 80. narozeninám Zdeňka Svěráka a promítá jeho film Obecná kola;
 • 28. května – Gotickým karnevalem a vědomostním kvizem si Češi a Slováci připomenou 700 let od narození Karla IV;
 • 20.-23. října – Koná se druhý ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;
 • 3.-4. prosince – Milan Kučera se poprvé zúčastňuje Závodu Ironmana v Busseltonu jako první zástupce naší komunity;
2017
 • Leden, duben a červenec – Příměstské letní tábory České školy, v říjnu pak klasický dětský tábor s přespáváním;
 • Březen – Obrovská účast a úspěchy závodníků na minitriathlonu v městečku Moora;
 • 18.-22. října – Probíhá třetí ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;
 • 4. listopadu – Slavnostní předání vojenského ešusu, který byl nalezen v Čechách, pozůstalým australského vojáka bojujícího v Evropě za 2. světové války;
2018
 • Leden – českou a slovenskou komunitu v Perthu poctil svou návštěvou Jan Hrušínský s manželkou Miluškou Šplechtovou;
 • 3. února – Asociácia pořádá koncert cimbálové muziky v podaní skupiny Slovácko mladší;
 • 9. března – Češi a Slováci se baví na divadelním představení pražského autorského divadla Vosto5;
 • Září – probíhá dětský letní tábor České školy;
 • 20. října – Oslavy 100. výročí založení Československa se odehrávají na Stoletém plese ve velkém stylu;
 • 22.-25. listopadu – Probíhá čtvrtý ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;
2019
 • K připomenutí 30 let od Sametové revoluce publikujeme v Klokanovi vzpomínky členů České a slovenské asociace v Západní Austrálii na revoluční dny listopadu 1989;
 • 9. února – První výlet autobusem zapůjčeným od maďarského klubu míří s členy komunity do Swan Valley;
 • 23. února – Tomáš Končinský navštěvuje Perth a představuje dětem svou knihu Překlep a Škraloup;
 • 24. března – Velká účast a spousta medailí pro členy česko-slovenské asociace na triathlonu v Moore;
 • 31. srpna – Tradiční Vepřové hody mění svou podobu – místo jitrnic a jelit se opékají selata;
 • Říjen – Mistrovství světa v malé kopané probíhá v Perthu, české a slovenské mužstva jsou povzbuzována krajany;
 • 17. října – Česká škola Perth slaví 10. výročí od založení a na oslavách v listopadu vystupuje kouzelník;
 • 21. – 24. listopadu – Probíhá 5. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;

História klubu v dátach

1949
 • Austrália prijíma povojnovej utečencov, prví exulanti z Československa priplávajú na lodiach do Albany či Fremantle, odtiaľ sú posielaní do tábora v Northamu, podmienky sú veľmi núdzne a vzniká potreba krajanov navzájom komunikovať a pomáhať si;
1953
 • 20. júna – Zriadenie prvého krajanského spolku v Západnej Austrálii – Združenie ľudí dobrej vôle na čele s Jozefom Kučíkom;
1953 – 1954
 • Združenie prevádzkuje prvú českú školu v Perthe, pre znižujúci sa počet žiakov však výuka skončila;
50. – 60. roky
 • Združenie organizuje kultúrne, sociálne a politické aktivity a pomáha novoprijatým Čechom a Slovákom integrovať sa do austrálskej spoločnosti;
 • Združenie zasiela tiež finančnú a materiálnu pomoc utečencom do zberných táborov v Nemecku;
 • Od konca 50. rokov sa združenie potýka s úbytkom členov. Mnohí Česi a Slováci sa totiž presťahovali na Východ, do Melbourne, kde boli podmienky rozvinutejšie;
1968
 • Po augustovej okupácii Československa do Austrálie zamierila nová vlna utečencov, ktorí otvorili ďalšiu kapitolu československého združenia v Západnej Austrálii;
1969
 • Zaniká Združenie ľudí dobrej vôle a 15. 9. 1969 vzniká už oficiálne krajanský spolok s názvom Československé združenie v Západnej Austrálii. Za predsedu je zvolený Ing. Karel Kosina;
1973
 • 16. mája – Združenie získava právnu formu “Incorporated”;
70. – 80. roky
 • Klub sa orientuje na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí pre krajanov a venuje sa pomáhaniu novoprijatým emigrantom, za ktorých musia poskytovať austrálskej vláde záruky – združenie im musí nájsť ubytovanie, prácu a pomôcť im sociálne sa začleniť do miestnej spoločnosti;
1983
 • Dr. Petr Hrubý iniciuje založenie perthskej pobočky Spoločnosti pre vedy a umenie / Czechoslovak Society of Arts and Sciences;
 • 10. júla – Združenie zorganizuje spevácky recitál Míly Šimkovej;
 • August – Koná sa veľká kultúrne podujatia pri príležitosti 15. výročia okupácie Československa, na ktorom sa premieta autentický film z prvých dní okupácie. Manželia Lochmanovi organizujú tzv. Patočková Univerzitu – prednášky v súkromí;
1984
 • 7. marca – Prvé československé rádiové vysielanie na stanici 6NR – relácie sa konala každý týždeň, striedalo sa vysielanie v českom jazyku (Viktor Souček a Jiří Lochman) a v slovenčine (Ľjuba Voyta). Československej rádio vysielalo zhruba tri roky;
 • 23. apríla – Združenie zrealizuje vystúpenie známeho českého satirika Járy Kohouta;
 • 18. novembra – Koná sa prvé české divadelné predstavenie – séria krátkych jednoaktoviek v réžii s Jozefom Kučíkom. České divadlo sa potom v Perthe hralo až do r. 1988, kedy Jozef Kučík ochorel;
1985
 • Asociácia hostí koncert Karla Kryla, organizuje veľkú výstavu umeleckej tvorivosti Čechov a Slovákov žijúcich v Západnej Austrálii a tiež úspešnú kultúrnu reláciu “Stretnutie Čechoslovákov všetkých generácií”;
 • 17. novembra – Združenie organizuje autobusový zájazd do New Norcia;
1986
 • Vo februári sa opäť otvorila sobotná česká škola pre deti od 6 do 14 rokov;
1987
1993
 • Zásady fungovania združenia sú upravené v novej ústave (Constitution);
1995
 • Asociácia začína vydávať časopis Klokan;
 • V nadväznosti na rozdelenie Československa sa združenie premenuje na Českú a slovenskú asociáciu
  v Západnej Austrálii
  ;
1996
 • Do prevádzky je uvedená nová knižnica s 600 knižnými titulmi a v Perthe sa koná už druhý koncert Pražského speváckeho komorného zboru;
1997
 • Česká republika bola postihnutá veľkou povodňou – Asociácia v septembri zorganizovala mimoriadnu zbierku a výťažok z nej ($ 2,020) bol odoslaný na povodňové konto;
 • V novembri sa konal úspešný koncert country skupiny Fešáci;
2000
 • Otec František Pěnčík dvakrát navštevuje Perth a slúži
  Svätú omšu;
2002
 • V Českej republike dochádza k ďalšej katastrofálnej povodni a krajania v Perthe usporiadali zbierku na pomoc postihnutej republike;
2004
 • Vo februári pán farár Šimek zo Sydney navštevuje Perth;
2005
 • Začína vysielať rádio Czech & Friends. Jeho moderátorom je dodnes Ludvík Jedla;
2006
 • Na Edith Cowan University je inštalovaná výstava “Český a slovenský exil 20. storočia v Austrálii”;
2008
 • Asociácia Čechov a Slovákov v Západnej Austrálii z finančných dôvodov končí prenájom miestnosti v Australian Asian House, rozpredáva svoje zariadenia a rozdáva knihy z klubovej knižnice;
 • Apríl – V Perthe sa koná Medzinárodný bábkarsky festival UNIMA 2008, kde českí bábkari vystupovali v hre Romeo a Júlia;
 • Október – Vďaka iniciatíve Dr. Terezy Rada sa dáva dohromady malá skupinka mamičiek s malými deťmi – vzniká česká Playgroup;
2009
 • Asociácia sa viac otvára mladšej generácii, začína komunikovať pomocou internetu (web, Facebook) a vďaka tomu sa klubových akcií zúčastňuje čoraz viac ľudí mladších a stredných ročníkov.
 • 30. mája – Asociácia organizuje prvú oslavu Dňa detí;
 • 17. októbra – Vzniká Česká škola Perth pre deti a začínajú tiež skupinové kurzy českého jazyka pre dospelých;
2010
 • 28. februára – Asociácia usporiada plavbu parníkom po rieke Swan;
 • Apríl – júl – Lochman Transparencies organizujú fotografickú súťaž pre amatérov – členov nášho združenia;
 • Máj – Klokan vychádza v novej grafickej úprave a prvýkrát vo farebnej obálke;
 • November – Perth, ktorý inak trpí absenciou návštev umelcov z ČR a SR naraz v jednom mesiaci zhliadne vystúpenie slovenského tanečného súboru Lúčnica a zorganiyuje koncert českého klavíristu Jiřího Pazoura s výtvarníčkou Oľgou Volfovou;
2011
 • 2. apríla – Češi a Slováci v Perthe oživujú tradície slovanských Fašiangov na fašiangovej zábave
 • 30. apríla – Táborák padá na predvečer Prvého mája a účastníci po prvýkrát pália čarodejnice;
 • 28.-30. októbra – Asociácia  organizuje víkendové kempovanie
  v Nanga Mill, ktoré sa následne stáva každoročnou tradíciou;
2012
 • 7. januára – Za obrovskej podpory krajanov v Perthe vyhráva tenisová dvojica Petra Kvitová -Tomáš Berdych z Českej republiky prestížny Hopmanov Pohár;
 • Máj-jún – Na výzvu Russian Social Club dochádza k spolupráci vo forme zdieľania spoločnej miestnosti v budove The Rise v Maylands. Asociácia Čechov a Slovakov znova obnovuje knižnicu, ktorej slávnostné otvorenie sa koná 27. 6. 2012;
 • 23. júna – Účastníci sviatku Svätojánskej noci si pripomenú staroslovanskú tradíciu, hľadajú svätojánsky poklad a skáču cez oheň;
2013
 • 24. februára – Fanúšikovia legendárnej, českej rockovej skupinuy Olympic si prídu na svoje na prvom koncerte kapely v Perthe;
 • 2. júna – Deti slávia svôj sviatok na karnevale rozprávkových postáv z Čiech a Slovenska;
 • 20. júla – Výstavou “Česi a Slováci v Západnej Austrálii 1953 – 2013” si asociácia pripomenie 60. výročie od vzniku prvého krajanského združenia v Západnej Austrálii;
 • 5. októbra – Slovenská hviezda populárnej hudby Peter Nagy žiari v Perthe;
2014
 • Dom zahraničnej spolupráce MŠ SR vysiela do Austrálie českú učiteľku v rámci podpory a propagácie českého jazyka, literatúry a kultúry. Projekt je plánovaný na 4 roky, učitelia mestá striedajú;
 • Marec – do Perthu zavítal a so svojimi českými a slovenskými fanúšikmi sa stretol Jaroslav Dušek;
 • 2. marca – Spolok fanúšikov pražského futbalového klubu Bohemians odštartoval v Perthe svoje turné po Austrálii. Než sa vydali po stopách bývalých hráčov klokanov, stretli sa s členmi nášho združenia a odohrali svoj prvý futbalový zápas na NIB štadióne;
 • 27. marca – vystúpenie Ondreja Smeykala, jedného z najvýraznejších hráčov na didgeridoo;
 • 17. októbra – Česká škola Perth oslavuje 5. výročie od založenia a pasuje prvých českých čitateľov;
2015
 • Január – Koná sa prvý prímestský letný tábor Českej školy;
 • 28. marca – Delegácia českého senátu navštevuje Perth a stretáva sa s českou a slovenskou komunitou;
 • 8. dubna – V Perthe začína česko-slovensko-poľská výprava dvoch trabantov, poľského Fiatu a dvoch motocyklov Jawa naprieč Austráliou, cez Východne Tichomorie, Indonéziu, Malajziu do juhovýchodnej Ázie;
 • 26. septembra – Asociácia organizuje bábkový workshop českých bábkarov z divadla Bodie Jaroměř;
 • 31. októbra – Populárna česká kapela Chinaski koncertuje pro Čechov a Slovákov v Perthe;
 • 19.-22. novembra – Začína história Českého a slovenského filmového festivalu v Perthe;
2016
 • 13. februára – Lucie Dobrovodská a skupina Paka koncertuje pre asociáciu;
 • 28. marca – Asociácie zasiela video pozdrav k 80. narodeninám Zdeňka Svěráka a premieta jeho film Obecná kola;
 • 28. mája – Gotickým karnevalom a vedomostným kvízom si Češi a Slováci pripomínajú 700 rokov od narodenia Karola IV;
 • 20.-23. októbra – Koná sa druhý ročník Českého a Slovenskom filmového festivalu;
 • 3.-4. decembra – Milan Kučera sa prvýkrát zúčastňuje Závodu Ironmana v Busselton ako prvý zástupca našej komunity;
2017
 • Január, apríl a júl – Prímestské letné tábory Českej školy, v októbri potom klasický detský tábor s prespávaním;
 • Marec – Obrovská účasť a úspechy pretekárov na minitriathlonu v mestečku Moora;
 • 18.-22. októbra – Prebieha tretí ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;
 • 4. novembra – Slávnostné odovzdanie vojenského ešusu, ktorý bol nájdený v Čechách, pozostalým austrálskeho vojaka bojujúceho v Európe  počas 2. svetovej vojny;
2018
 • Január – českú a slovenskú komunitu v Perthe poctil svojou návštevou Jan Hrušínský s manželkou Miluškou Šplechtovou;
 • 3. februára – Asociácia usporiadúva koncert cimbalovej muziky v podaní skupiny Slovácko mladší;
 • 9. marca – Češi a Slováci sa baví na divadelnom predstavení pražského autorského divadla Vosto5;
 • September: Prebieha detský letný tábor Českej školy;
 • 20. októbra – Oslavy 100. výročia založenia Československa sa odohrávajú na Storočnom plese vo veľkom štýle;
 • 22.-25. novembra – Prebieha štvrtý ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;
2019
 • K pripomenutí 30 rokov od Nežnej revolúcie publikujeme v časopise Klokan spomienky členov Českej a slovenskej asociácie v Západnej Austrálii na revolučné dni novembra 1989;
 • 9. februára – Prvý výlet autobusom požičaným od maďarského klubu mieri s členmi našej komunity do Swan Valley;
 • 23. februára – Tomáš Končinský navštívil Perth a predstavil deťom svoju knihu Preklep a Škraloup;
 • 24. marca – Veľká účasť a veľa medailí pre členov našej asociácie na Triathlon v Moore;
 • 31. augusta – Tradičné Bravčové hody menia svoju podobu – miesto jaterníc a krvavničiek sa opekali prasiatka;
 • Október: Majstrovstvá sveta v malom futbale prebiehajú v Perthe, české a slovenské mužstvá sú povzbudzované krajanmi;
 • 17. októbra – Česká škola Perth oslavuje 10. výročie od založenia, na oslavách vystupuje kúzelník;
 • 21.-24. novembra – Prebieha 5. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu;

Prezidenti sdružení

Česká a slovenská asociacie v Západní Austrálii

 

1995 – Dr. Zdeněk Srna

1996 – Emil Pešek

1997 – Petr Pacák

1999 – Jaroslav Krupník

2000 – Ludmila Válková

2001 – Jiří Jeřábek

2003 – Jan Mařík

2008 – Zdenka Vaníčková

2010 – Jaroslav Kabelka

2013 – Jitka Smith

2018 – Pavel Zausin

2019 – Jitka Smith

 

Sdružení Čechoslováků v Západní Austrálii

 

1969 – Ing. Karel Kosina

1969 – 1981

Ing. Karel Kosina
Miroslav Kubíček
Adam Bubna-Litic
 Josef Krutský

1982 – Dr. Václav Vahala

1983 – Viktor Souček

1985 – Jiří Lochman

1986 – Karel Thomas

1989 – Eugen Koňařík

 

Sdružení lidí dobré vůle

 

1953 – 1969

Josef Kučík

 

Sdružení lidí dobré vůle v Západní Austrálii (1953 – 1969)

Prostřednictvím Mezinárodní organizace pro uprchlíky a programu australské vlády proudili do Austrálie uprchlíci před komunistickým režimem v Československu od roku 1949. Do přístavu Fremantle však početnější skupiny exulantů připlouvaly teprve v průběhu roku 1950. Většina exulantů byla po příjezdu převezena do sběrného tábora v Northamu. Pomocí politickým uprchlíkům Austrálie zároveň podporovala vlastní imigrační program, jehož cílem byl růst populace a podpora poválečného hospodářství. V rámci tohoto programu se poúnoroví přistěhovalci museli zavázat k dvouleté pracovní činnosti v hlavních či nově se rozvíjejících sektorech australské ekonomiky.

Český a slovenský exil v Západní Austrálii, čítající v 50. letech 20. století 400-500 osob, se vyvíjel nezávisle na ostatních městech v Austrálii kvůli povinnosti dvouletého pracovního závazku, rozlehlosti Západní Austrálie, nerozvinuté infrastruktuře a nízkému počtu Čechů a Slováků. Proto k ustavení krajanského spolku v Perthu pod názvem Sdružení lidí dobré vůle (Sdružení) došlo až 20. června 1953, o několik let později než v dalších místech Austrálie. Charakter nadstranického Sdružení a jeho vývoj v 50. a 60. letech byl silně ovlivněn křesťanskými ideály, vlastenectvím a uměleckými sklony předsedy Josefa Kučíka. Sdružení bylo provozováno bez jakýchkoliv stanov, voleného výboru a pravidelných členských finančních příspěvků. I přes mnohé odlišnosti od ostatních spolků však Sdružení sdílelo stejný protikomunistický étos jako celý poúnorový exil v Austrálii.

Především z iniciativy svého předsedy vyvíjelo Sdružení v 50. letech řadu kulturních, sociálních a politických aktivit a zároveň pomáhalo v Západní Austrálii usazeným Čechům a Slovákům úspěšně se ekonomicky i sociálně integrovat do místní společnosti. Jednou z pravidelných činností Sdružení bylo zasílání finanční a materiální pomoci českým a slovenským uprchlíkům v německých sběrných táborech, kde mnoho osob či rodin čekalo na repatriaci řadu měsíců.

Výraznou aktivitou Sdružení bylo provozování Československé školy v Perthu zřízené
14. března 1953. Vzhledem k snižujícímu se počtu žáků byla však výuka v průběhu roku 1954 přerušena.  

Pod vlivem Josefa Kučíka zahájilo Sdružení na přelomu konci 50. a 60. let kampaň za zřízení muzea, které by dokumentovalo přínos Čechoslováků západoaustralské kultuře. Protože se záhy ukázalo, že zaměření muzea pouze na československou kulturu v Austrálii by bylo příliš úzké, původní koncepce se změnila a byly osloveny další krajanské spolky. Po více než desetiletých jednáních bez hmatatelného výsledku však počátkem 70. let projekt zkrachoval.

Od konce 50. let bojovalo Sdružení s postupným úbytkem aktivních členů. Tato sestupná tendence byla do značné míry způsobena tím, že řada poúnorových exulantů odjela po několika letech z izolované a relativně ekonomicky nerozvinuté Západní Austrálie do perspektivnějších měst na východním pobřeží či do Spojených států. V 60. letech tak Sdružení postupně přestalo fungovat na pravidelné bázi a jeho činnost se omezila na občasné schůze či společně organizované kulturní akce a výlety.

Volba Karla Kosiny do vedení organizace 15. září 1969 znamenala přelom v dějinách českého a slovenského exilu v Západní Austrálii. Kromě roztržky uvnitř exilového hnutí došlo především k zásadní organizační přeměně. Volné a neformální Sdružení bylo nahrazeno standardním spolkem pod názvem Sdružení Čechoslováků v Západní Austrálii, který zřejmě již od roku 1970 začal vydávat jednoduchý periodický list Oběžník v české (slovenské) i anglické jazykové verzi.

 

Zdroj:

Jaroslav Miller – Neznámý příběh českého exilu: Josef Kučík a Sdružení Lidé dobré vůle v Západní Austrálii, 1950–1969

Close Menu