Kurzy slovenčiny

Kurzy slovenského jazyka nie sú v súčasnosti našou asociáciou organizované ani pre dospelých ani pre deti.

V prípade záujmu môžeme poskytnúť priestory našej knižnice na kurzy pre dospelých a dohodnúť prenájom triedy na základnej škole vo Wembley Downs pre výučbu detí.

Záujemcovia o vyučovanie slovenčiny zo strany lektorov alebo študentov kontaktujte nás na náš klubový email:

Ponúkané miesta a prípadný čas konania:

Budova THE RISE, Community Office č. 8, 28 Eighth Avenue, Maylands (1. poschodie – spoločné priestory s ruskou knižnicou)

  • štvrtok – výuka pre dospelých kedykoľvek v priebehu dňa a večera

Základná škola vo Wembley Downs (súbežne s výukou Českej školy Perth)

  • sobota  – výuka pre  deti 9:30am – 12:00am
Close Menu