Kontakty na konzuláty a velvyslanectví

ČESKÁ REPUBLIKA

Velvyslanectví České Republiky

Velvyslanec: Tomáš Dub 
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát České Republiky

Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.cz/sydney
Úřední hodiny:
Každou středu 15:00 – 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem dohodnout.

 

Konzulát České Republiky

Generální konzulka: Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: [email protected]
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

Velvyslanec: Tomáš Ferko
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 2405
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát Slovenskej republiky

Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Level 2, 11 Mounts Bay Road, Perth 6000
Telefón: 1300 426 311
E-mail: [email protected]
Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité
dohodnúť si stretnutie telefonicky.

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva
 Slovenskej republiky

47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 2405, klapka 1
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: [email protected]
Web: www.mzv.sk/canberra

Close Menu