Západní Austrálie slaví 60. výročí od vzniku prvního československého krajanského spolku v Perthu

V roce 1953, nedlouho po svém příjezdu do Západní Austrálie, exulant a velký patriot Josef Kučík zakládá spolek pro československé krajany nazvaný „Sdružení lidí dobré vůle v Západní Austrálii“.

20. 6. 1953 se koná jeho první schůze. Kučík chce udržet kontakt a kulturu mezi krajany a věří v uchování českého jazyka jako klíčového spojení pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí.

Od té doby se mnohé změnilo. Na postech prezidentů sdružení se vyměnilo mnoho jmen, s dobou se měnil i smysl existence klubu, stejně tak, jako jeho členská základna a vůbec jeho postavení v rámci české a slovenské komunity. Vyvíjel se i název klubu; v roce 1969 se klub přejmenoval na „Čechoslovenské sdružení v Západní Austrálii“, v roce 1973 se stal „Incorporated“ a v návaznosti na rozdělení republiky (1993) se přejmenoval na „Českou a slovenskou asociaci v Západní Austrálii“.

Před několika lety začala proudit do Perthu nová vlna českých a slovenských emigrantů, studentů i profesionálů. Mnozí z nich sem přichází ve smíšených rodinách. Tento trend se odrazil i na činnosti klubu – členská základna se rozrůstá, omlazuje, klub má mnoho příznivců – a nejenom česky a slovensky mluvících. Všechny spojuje hlavně touha po setkávání se s krajany, navázání nových přátelství a podělení se o své zkušenosti se životem v daleké Austrálii. V neposlední řadě jde také o udržování našich krásných tradic.

Po historii klubu, exilu i emigraci Čechů a Slováků do Západní Austrálie, jsme pátrali v knižních archivech, starých tiskovinách i samotných časopisech, které klub během existence vydával. Oslovili jsme nejstarší pamětníky i jejich potomky, i kohokoliv jiného, kdo byl ochotný se o své zkušenosti podělit. Po mnoho měsíců se skládaly střípky šedesátileté existence dohromady.

“60. výročí je skutečně mimořádný mezník a my v Perthu jsme šťastní, že náš klub prosperuje a těší se tak velkému zájmu krajanů. Již v loňském roce jsme se tedy rozhodli 60 let sdružení oslavit a pro rok 2013 jsme připravili hned několik mimořádných akcí.”, říká současný prezident asociace Jaroslav Kabelka.

A jedna z těchto mimořádných akcí se konala o víkendu 20. – 21. 7. 2013. Klub uspořádal výstavu “Češi a Slováci v Západní Austrálii 1953 – 2013”, na kterou získal i příspěvky ze státních zdrojů České a Slovenské republiky. Sobotní vernisáž, zahájenou v krásných valašských krojích, navštívilo neočekávaně velké množství návštěvníků – tolik, že se do výstavní místnosti ani nevešli. Existenci sdružení si přišli připomenout i lidé, kteří do klubu již roky nechodí, mnohé rodiny i lidé, kteří do Perthu přijeli jen dočasně studovat či se uplatnit profesionálně.

Návštěvníci výstavy se mohli dovědět něco o historii sdružení, seznámit se s profily nejvýznamnějších krajanů a hlavně poznat, jak se v Perthu uplatňují a tvoří mnozí krajané v současnosti. Vystavovalo se i představovalo umění – malby, sochy, fotografie i hudba, řemeslo, včetně broušení skla, sportovní úspěchy, vědecké úspěchy i vynálezy. Dětské práce a fotografie prezentovaly Českou školu pro děti, která byla založena v roce 2009 právě díky nové vlně emigrujících, často bilingválních, rodin. A představily se i firmy a služby, které krajané v Perthu provozují – některé jejich služby a produkty si mohli hosté výstavy vyzkoušet přímo na místě.

Tyto dva výstavní dny byly vyvrcholením několikaměsíčních příprav. Ne vše se vydařilo tak, jak mělo, přesto to byla výstava velmi úspěšná a naplnila hlavní myšlenku, a to připomenutí historie a vývoje klubu a představení minulé a současné přítomnosti Čechů a Slováků v Západní Austrálii. Velká návštěvnost ukázala, že existence sdružení má pro krajany význam a tím pádem i budoucnost.

K 60. výročí klub vydává publikaci plnou zajímavých momentů z historie exilu a emigrace do Západní Austrálie, profily krajanů, historii sdružení, katalog obsahující přes 50 zajímavých osob a mnoho zajímavých článků. Publikaci je možno objednat v plno-barevné tištěné verzi anebo na CD, které obsahuje také bonusové články a fotografie z výstavy.

 

Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii

Vydání 1., 100 stran, formát A5, česko/slovensko/anglicky

Cena: kniha $20, CD $12 včetně poštovného.

Objednávky zasílejte na e-mail: [email protected]

 

Přehled vystavovatelů:

UMĚNÍ, DESIGN, ARCHITEKTURA:

Alžběta Baladová – umělecká maskérka a kadeřnice

Tomáš Chvojka – fotografie

Jana Maštalířová – obrazy

Viktor Maštalíř – fotografie

Karel Medlík – obrazy

Marie Lochman – sošky z hlíny

Jiří Lochman – fotografie

Petr Pacák – architektura

Alexandra Shand – obrazy a keramické sošky

Senta Shand – obrazy

Martina Tlamsová – architektura a interiérový design

Jana Vodešil-Baruffi – obrazy

Jiří Zachar – broušené sklo

 

SPORT:

Andrea Lack – Testarossa Health & Fitness

Stephen Lack – Ideal Cycles

Daniela O`Mara – profesionální závodnice ve fitness

 

SLUŽBY, PROFESE, ŘEMESLA A OSTATNÍ:

Denisa Abdouni – prodej sladkostí z ČR a SR

Gabriela Baladová – geologický průzkum v WA

Prague Bakery – pekárna a cukrárna

Jan Bruckner – pivovar Last Drop Brewery

Markéta Cásková – kosmetika

Zdeněk Cihelka – honorární konzulát ČR v Perthu

Zdeněk a Ivana Drškovi – nábytek/auto/marine čalounictví

Lenka Durcová – Lipoderm Clinic WA

Olga Goerke – vzdělávací agentura COM-IN Study Abroad

Helena Hentz – Dreambirth-childbirth educator, doula, baby massage instructor

Eva Hourová – zdravotní a relaxační masáže

Eva Maláčová – veřejné zdraví

Karel Medlík – Brass & Woodwind Instruments Services

Mirko Říha – vynálezy

Jitka Smith – Česká škola Perth

Hana Stibora – Max dog grooming

Radek Václavík – AU WEB Host – Web design a hosting, IT Služby

 

Autorky článku: Olga Goerke, Jitka Smith

Close Menu