Komunita, Kultura, Jazyk, rodina

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

Český a slovenský krajanský klub je malý československý ostrůvek v Západní Austrálii.

Napříč témeř sedmdesátiletou historií klubu se v domovině měnily režimy a rozdělovaly republiky,
avšak podstata našeho krajanského sdružení je stále stejná.

Rádi se setkáváme, rádi mluvíme česky a slovensky, líbí se nám naše kultura a tradice,
které si chceme uchovat pro sebe i naše děti navzdory zeměpisným délkám a šířkám.

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii vydává měsíčník Klokan a poskytuje informace pro krajany. Zajišťuje také projekty výuky češtiny pro děti i dospělé a Filmový Festival v Perthu.
Asociace během celého roku pořádá řadu kulturních akcí pro děti i dospělé.

Jste-li Češi, Slováci, přátelé či sympatizanti československé kultury,
rádi Vás uvidíme na některé z akcí našeho klubu.

Fotografická soutěž pro fotografy amatéry

Je tomu přesně deset let, co Lochman Transparencies – tedy manželé Marie a Jiří Lochmanovi – vyhlásili soutěž pro amatérské fotografy z naší komunity. Soutěž se tenkrát setkala s velkým ohlasem, přihlásilo se do ní několik desítek soutěžících a Maruška s Jirkou měli nesnadný úkol vybrat ty nejlepší fotografie. Vítězové byli pak oznámeni v červenci téhož roku na společenském večeru s fotografickou tématikou.
Letos, 10 let poté, zveme všechny milovníky digitálního snímání okamžiku do další fotografické soutěže. Podobně jako v roce 2010 je i teď soutěž rozdělená do dvou věkových kategorií se stejnými tématy. Soutěže se může zúčastnit každý z naší komunity, kdo rád fotí.

Časopis Klokan

Krajanský časopis Klokan vzniknul v roce 1995 a jeho příznačné jméno mu dal tehdejší klubový pokladník pan Josef Netolický.

Klokan vychází jednou měsíčně a informuje o pořádaných akcích, přináší zprávy z domova či důležité informace z konzulárních úřadů, publikuje také zajímavé články, zábavu a inzeráty. Od začátku roku 2011 má Klokan také svou plnobarevnou elektronickou verzi a jako “eKlokan” se pomocí e-mailu a www stránek dostává na oči mnohem více čtenářům. Od června 2012 se Klokan rozrůstá o samostatnou 4-stránkovou přílohu pro děti – Klokánek. Klokánek je publikován střídavě česky a slovensky.

Česká škola Perth

Výuka se zaměřuje na rozvoj jazyka a dobrých komunikačních schopností, přípravu a výuku čtení a psaní. Seznamuje s českou kulturou, tvorbou i tradicemi.

Česká škola Perth byla založená z podnětů rodičů dobře rozjeté české “playgroup”. Hlavní iniciátorka, Tereza Rada, která sama jako dítě studovala český jazyk v Melbourne,
chtěla pokročit z hravé playgroup do formálnější a intenzívnější výuky českého jazyka. Našla prostory i paní učitelku Gábinu Baladovou a 17. října 2009 škola zahájila svou
výuku v Loftus Community Centre v Leederville. Ve třídě bylo 12 dětí od necelých tří do pěti let věku.

Prostřednictvím Mezinárodní organizace pro uprchlíky a programu australské vlády proudili do Austrálie uprchlíci před komunistickým režimem v Československu od roku 1949. 

 Do přístavu Fremantle však početnější skupiny exulantů připlouvaly teprve v průběhu roku 1950. 

Jednout s největších akcích České a slovenké asociace v Západní Austrálii je Filmový Festival. Festival probíhá v Perthu již pátým rokem. 

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii. 

Členství v České a slovenské asociaci vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky.

Close Menu